Ομάδα διαχείρισης κρίσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με πρωτοβουλία Κωνσταντίνου Τσιάρα

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης κρίσης για την πανδημία του κοροναϊού, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη προστασία του ανθρώπινου δυναμικού που υπάγεται στην ευθύνη του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Τσιάρα (16423/2020) έργο της ομάδας διαχείρισης κρίσης, είναι η εξέταση των πάσης φύσεως αιτημάτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε η υπηρεσιακή γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Βασιλική Γιαβή, ενώ συμμετέχουν στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Αναλυτικά, τα μέλη της ομάδας (εκτός της κυρίας Γιαβή) είναι οι:

1) Βασίλειος Συμεωνίδης, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
2) Ευτυχία Κατσιγαράκη, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
3) Βασιλική Αρβανιτοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης,
4) Κανέλλα Σπανομίχου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης,
5) Αγόρω Ελισάβετ Λαζάρου, προϊσταμένη Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος,
6) Γεωργία Σκορδά, προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας,
7) Αχιλλέας Σωτήρχος, ελεγκτής ιατρός του υπουργείου Δικαιοσύνης,
8) Χαράλαμπος Σεβαστίδης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με αναπληρώτρια την Ακριβή Ερμίδου, υπεύθυνη διαχείρισης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και
9) Γεώργιος Διαμάντης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Τριπολιτσιώτη, πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.
10) Αθανάσιος Μπακογιώργος, αιρετός εκπρόσωπος των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Ιακωβίδη, αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης.