Κατηγορία

Μεταναστευτικό

Κομισιόν σε Μηταράκη: Μη αποδεκτές οι προσπάθειες τρίτων χωρών να διευκολύνουν την παράνομη…

Στην επιστολή γίνεται λόγος για τα μέτρα ενίσχυσης που θα πρέπει να ληφθούν, με σκοπό την στήριξη των κρατών-μελών εκείνων που υφίστανται τις συνέπειες της μεταναστευτικής πίεσης