Πολιτική

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ