ΔΑ ΘΕΣΣ: Αρωγός Ανάπτυξης και Βιωσιμότητας

Η Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού διευρύνοντας τη διείσδυση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας.

 

 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025, προβλέπονται επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής αλλά και επενδύσεις σε καινοτόμες εφαρμογές που ευνοούν την πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση.

 

 

Η Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, την αυξανόμενη διείσδυση που ανέρχεται σήμερα στο 63,5 % του πληθυσμού της Θεσσαλoνίκης και τους προοδευτικά αυξανόμενους όγκους διανομής.

 

 

 

Κατά το διάστημα 2017-2020, από τη χρήση του φυσικού αερίου, η μείωση σε ρύπους για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανήλθε σε:

 

• 1.185.507 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
• 6.678 τόνους διοξειδίου του θείου (SO2)
• 2.798 τόνους μονοξειδίου του αζώτου(ΝΟ)

 

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υποστήριξε τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη διαμόρφωση του «Πάρκου Ανθέων» και του «Κήπου Νερού» στη Νέα Παραλία.

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, σηματοδοτώντας το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο αυτής της δράσης.

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, όπως ανέφερε: «Η στρατηγική της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης που θέτουν στο επίκεντρο την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση.

 

Το φυσικό αέριο αναδεικνύει τη δυναμική του καθώς αποτελεί το κυρίαρχο μεταβατικό καύσιμο για την απαλλαγή του άνθρακα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής συντελούμε έμπρακτα στην εξοικονόμηση πόρων, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η Θεσσαλονίκη, ως στρατηγικό κέντρο των μεγάλων ενεργειακών εξελίξεων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, αποτελεί πρωτεύουσα του φυσικού αερίου, καθώς χάρη στο υψηλό ποσοστό διείσδυσης του φυσικού αερίου που ανέρχεται στο 75% του πληθυσμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης, συντελεί καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων τη Πολιτείας για την Ενέργεια και το κλίμα.

 

 

Σήμερα, ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας και με αίσθημα ευθύνης χτίζουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα για τη άριστη συνεργασία στο πλαίσιο δράσεων με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Ευχαριστώ επίσης, το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για τους κατοίκους και το περιβάλλον».

 

 

 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας επεσήμανε: “Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιορτάζει έμπρακτα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Μια όμορφη γωνιά της πόλης μας αναπλάστηκε με την υποστήριξη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Παραδίδουμε ένα καινούριο πάρκο με περισσότερο και καλύτερο πράσινο, με αναβαθμισμένο αστικό εξοπλισμό και με πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης μας, η οποία βρίσκεται σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Πλέον έχουμε νέα δεδομένα.

 

 

Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της χρήσης φυσικού αερίου και σε αυτό εξαιρετική συμβολή είχε η Εταιρεία Διανομής Αερίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Θεσσαλονίκη να πορεύεται με καλύτερο πράσινο και καλύτερες περιβαλλοντικές συνήθειες από όλους μας, ώστε να έχουμε το περιβάλλον που αξίζει σε μια ευρωπαϊκή μητρόπολη. Η προσπάθεια είναι συνεχής, αλλά και τα αποτελέσματα έρχονται διαρκώς και η πόλη μας είναι κάθε μέρα και καλύτερη”.

 

 

Με στόχο την αποδέσμευση προστιθέμενης αξίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διατηρεί συνεχή διάλογο διευρύνοντας τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.