Όλο τα παρασκήνιο στις κρίσεις των Ενόπλων Δυνάμεων – Τι καθόρισε την επιλογή των προσώπων

Στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και με το βλέμμα στο μέλλον η απόφαση για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες κρίσεις στην ηγεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων, προκειµένου να προκύψουν τα νέα Ανώτατα Συµβούλια των Κλάδων, που εν συνεχεία θα κάνουν τις υπόλοιπες κρίσεις, στον απόηχο των εξελίξεων της Ουκρανίας και µε το βλέµµα στο εγγύς µέλλον.

Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, διά του ΥΠΕΘΑ, Νίκου Παναγιωτόπουλου, ήταν, ακριβώς λόγω της περιόδου που διέρχεται η χώρα αλλά και των όσων συµβαίνουν στον άµεσο περίγυρο του στρατηγικού ενδιαφέροντός της (Βαλκάνια, Κύπρος, Ανατολική Μεσόγειος), οι κρίσεις να είναι οι απολύτως απαραίτητες και να µην επιχειρηθούν «καρατοµήσεις». Το µήνυµα αυτό πέρασε και στις στρατιωτικές ηγεσίες των Κλάδων και το τελικό αποτέλεσµα φάνηκε από τις αποφάσεις.

Αυτή η πρώτη φάση των φετινών κρίσεων πραγµατοποιήθηκε χωρίς εκπλήξεις και µε «λελογισµένες» αποστρατείες όσων ήταν απολύτως απαραίτητο, για να µην µπλοκαριστεί η επετηρίδα των Κλάδων µε αποφάσεις του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), που συνήλθε υπό την προεδρία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, και µε τη συµµετοχή των αρχηγών ΓΕΣ, αντιστρατήγου Χαράλαµπου Λαλούση, ΓΕΝ, αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη, ΓΕΑ, αντιπτεράρχου (Ι) Θεµιστοκλή Μπουρολιά, και υπηρεσιακών παραγόντων.

* Στο Πολεµικό Ναυτικό παρέµεινε για τρίτη χρονιά ο άκρως πετυχηµένος αρχηγός Στόλου, αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυµπέρης, παρά τις αντιδράσεις που συνάντησε, σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας, η απόφαση αυτή στο ΣΑΓΕ από συγκεκριµένη πλευρά, ενώ παρέµεινε επίσης ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, αντιναύαρχος Ιωάννης ∆ρυµούσης, στενότατος συνεργάτης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Οι δύο αυτές παραµονές είχαν ως αποτέλεσµα να µην αποστρατευθεί φέτος ουδείς αντιναύαρχος µάχιµος, ει µη µόνον ένας αντιναύαρχος µηχανικός, ο επί διετία πετυχηµένος διοικητής ∆ιοικητικής Μερίµνης Ναυτικού, Γεώργιος Μπαµπλένης, και στη θέση του να προαχθεί ο αντιναύαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδηµητρίου. Παρέµειναν επίσης άλλοι τέσσερις υποναύαρχοι µάχιµοι. Αποστρατεύτηκαν ακόµα τρεις υποναύαρχοι, εκ των οποίων ο επί διετία διοικητής της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων, υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος, είναι µια ξεχωριστή περίπτωση για καθαρώς προσωπικούς λόγους, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάµε και την παραίτηση του µέχρι προ 20ηµέρου περίπου υποδιοικητή της ∆ιοικήσεως Ειδικού Πολέµου του ΓΕΕΘΑ, υποναυάρχου Στυλιανού Κωστάλα.

Η πολιτική βούληση, λόγω της δύσκολης περιόδου, ήταν να πραγµατοποιηθούν οι απολύτως απαραίτητες κινήσεις και να µην επιχειρηθούν βαθιές «τοµές»

* Στον Στρατό Ξηράς αποστρατεύτηκαν τέσσερις αντιστράτηγοι, ενώ αυξήθηκαν οι θέσεις των αντιστρατήγων κατά µία µε το «σπάσιµο» της θέσεως του στρατιωτικού εκπροσώπου της Ελλάδος σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, που έως τώρα αµφότερες κατέχονταν από τον επανελθόντα από την αποστρατεία αντιναύαρχο Ιωάννη Παυλόπουλο. Όµως οι τελευταίες δραµατικές εξελίξεις στην Ουκρανία και οι συνακόλουθες, εντονότατες δραστηριοποιήσεις ΝΑΤΟ και Ε.Ε. φαίνεται πως απαιτούσαν το «σπάσιµο» των δύο θέσεων, που έτσι και αλλιώς τυπικώς υπήρχαν και δεν δηµιουργήθηκαν τώρα, µε την παρουσία δύο προσώπων.

Ένα σπάνιο γεγονός
Η έκπληξη ωστόσο προέρχεται από το γεγονός ότι για τη θέση αυτή προκρίθηκε εν ενεργεία ανώτατος αξιωµατικός και όχι κάποιος «επανελθών» – όχι απαγορευµένο βεβαίως, αλλά σπάνιο γεγονός, που επέφερε την κατά µία θέση αύξηση των αντιστρατήγων. Ετσι, λοιπόν, το ΣΑΓΕ αποφάσισε την τοποθέτηση του έως τώρα διοικητή της 1ης Στρατιάς, αντιστρατήγου Πέτρου ∆εµέστιχα, ως ΣΑ/ΣΕΒΑΣ, στη θέση του µόνιµου στρατιωτικού αντιπροσώπου της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Επίσης «προήχθησαν» κατά θέση οι ήδη αντιστράτηγοι Νικόλαος Φλάρης (γενικός επιθεωρητής Στρατού – διοικητής ∆όγµατος Εκπαιδεύσεως), Αγγελος Χουδελούδης (διοικητής 1ης Στρατιάς), Αναστάσιος Σπανός (διοικητής ΣΕΘΑ), ο νεοπροαχθείς ∆ηµήτριος Χούπης, προερχόµενος από τις ∆ιαβιβάσεις, αλλά έχοντας µακρά θητεία στις Ειδικές ∆υνάµεις, αρχηγός Τάξεως 1987 της Σχολής Ευελπίδων (διοικητής ΑΣ∆ΕΝ), Ιωάννης Τσιόπλος (διοικητής ∆’ Σ.Σ.), Γεώργιος Κωστίδης (διοικητής ΑΣ∆ΥΣ), ∆ηµόκριτος Κωνσταντάκος (επιτελάρχης ΓΕΣ) και Σωτήριος Κωστάκογλου (διοικητής Γ’ Σ.Σ./NRDC-GR). Παρέµειναν στη θέση τους οι αντιστράτηγοι Γεώργιος Τσιτσικώστας (διοικητής ∆ΕΠ) και Γεώργιος Κέλλης (υπαρχηγός ΓΕΣ). Τέσσερις των Ειδικών ∆υνάµεων, εκ των οποίων τρεις και βατραχάνθρωποι, δηλαδή του ιδίου πνεύµατος και φιλοσοφίας µε τον στρατηγό Φλώρο.

Η πρώτη φάση των φετινών κρίσεων πραγµατοποιήθηκε χωρίς εκπλήξεις και µε «λελογισµένες» αποστρατείες όσων ήταν απολύτως απαραίτητο

* Στην Πολεµική Αεροπορία παρέµεινε, φυσικά, ως αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας, ο οποίος είχε επιλεγεί προ µηνός περίπου, ενώ προήχθησαν σε αντιπτεράρχους (Ι) οι υποπτέραρχοι (Ι) Πέτρος Χατζήρης, ως διοικητής της ∆ιοικήσεως Αεροπορικού Υλικού, και Κωνσταντίνος Κελλάρης, ως επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ, µε τον αντιπτέραρχο (ΜΑ) Γεώργιο Καραδήµα ως γενικό επιθεωρητή ΓΕΑ, ενώ διατηρήθηκαν και άλλοι πέντε υποπτέραρχοι ιπτάµενοι.

Οι προαναφερθείσες εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσµα να έχουν εξαιρετικά «πλασαρίσµατα» για τις επόµενες κρίσεις του 2023 εξαιρετικοί αξιωµατικοί, στενοί συνεργάτες του στρατηγού Φλώρου, καθώς του χρόνου συµπληρώνουν την ανώτατη προβλεπόµενη τριετία στο σηµερινό αξίωµά τους οι νυν αρχηγοί ΓΕΣ και ΓΕΝ, ενώ µπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και στο θέµα της Κύπρου, µε την ανάγκη επιλογής -τότε- και νέου αρχηγού ΓΕΕΦ.