Τράπεζα της Ελλάδος: Ανοδική πορεία στις τιμές των ακινήτων

ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αύξηση της τάξεως του 5,7% καταγράφηκε στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 στις τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) στο σύνολο της χώρας.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το τρίτο τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 9,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, όταν στο δεύτερο τρίμηνο ήταν αυξημένες κατά 7,7% και στο πρώτο τρίμηνο 2019 αυξημένες κατά 5,3%.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 9% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών και 9,2% για τα «παλαιά», δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 2,0% και 1,6% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 11,9% στην Αθήνα, 8,5% στη Θεσσαλονίκη, 6,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,8%, 1,1%, 0,8% και 1,1% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το τρίτο τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 9,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2018, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,8%.