Στο 37% το ποσοστό των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στην Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη παγκόσμια εικόνα, εκτιμάται πως με αυτόν τον ρυθμό, το 2025 το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις θα ανέρχεται μόλις στο 34%

Ανησυχητικά αργή αποδεικνύεται η πρόοδος που σημειώνεται ως προς τον αριθμό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.

 

Όπως προκύπτει από τη φετινή έρευνα της Grant Thornton για το Γυναικείο Επιχειρείν, υφίστανται εμπόδια παράγοντες ικανοί να διευκολύνουν την αλλαγή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ανέρχεται σε 32,4%, καταγράφοντας αύξηση μόλις 0,5% σε σχέση με το 2022 και μόνο 13% από το 2004, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη σχετική έρευνα της Grant Thornton. Στην Ελλάδα, όμως, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες το 2023, φτάνοντας στο 37% έναντι 28% το 2022 και σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση κατέγραψε αξιοσημείωτη πτώση στο 11% έναντι 22% το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό από τότε που ξεκίνησε η έρευνα. Σε ό,τι αφορά, όμως, την ευρύτερη παγκόσμια εικόνα, εκτιμάται πως με αυτόν τον ρυθμό, το 2025 το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις θα ανέρχεται μόλις στο 34%.

Η Grant Thornton επισημαίνει πως απαιτούνται στοχευμένες δράσεις από τις επιχειρήσεις για να επιταχυνθεί η πρόοδος και εντοπίζει μια σειρά παραγόντων που θα υποστηρίξουν αυτή την επιτάχυνση. Το 28% των επιχειρήσεων διαθέτει σήμερα γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλο ή γενική διευθύντρια όταν το 2019 ήταν μόνον 15%. Αυτή η τάση είναι πιθανό να οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές πρακτικές που εστιάζουν στην αύξηση της διαφορετικότητας και οδηγούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων.

Δεύτερον, οι εξωτερικές πιέσεις που ασκούνται γύρω από θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης απαιτούν τη δημιουργία νέων στρατηγικών. Η καθιέρωση παγκόσμιων προτύπων και κανονισμών γύρω από τις αρχές της κοινωνικά ευαίσθητης διακυβέρνησης ασκεί πίεση στις εταιρείες ώστε να διαμορφώσουν διοικητικές ομάδες με μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Η δυσκολία στην ανάδειξη της διαφορετικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει μία επιχείρηση στη δυσκολία άντλησης κεφαλαίων.

Ισως η πιο σημαντική ώθηση για την επίτευξη ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων θα μπορούσε να προέλθει από τη συνεχή δέσμευση των επιχειρήσεων να παρέχουν ευέλικτη μορφή εργασίας. Η φετινή έρευνα καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υβριδική, ευέλικτη ή εξ αποστάσεως εργασία υπερτερούν όταν πρόκειται για γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Οσο μεγαλύτερη ευελιξία προσφέρει ο χώρος εργασίας, τόσο περισσότερο παρατηρείται ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν ανώτερες διοικητικές θέσεις. Η ευέλικτη εργασία ενέχει και αυτή με τη σειρά της προκλήσεις. Οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν μια κουλτούρα που υποστηρίζει και διευκολύνει την ευέλικτη εργασία.

Στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών συνεργατών κατέγραψε «άλμα» σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στο 25%, έναντι μόλις 5% το 2022, την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως ανέρχεται σε 8%. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις διευθύνουσας συμβούλου και γενικής διευθύντριας υποχώρησε στο 14%, έναντι 16% το προηγούμενο έτος, ενώ πτώση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σημείωσε και το ποσοστό γυναικών σε θέσεις γενικής οικονομικής διευθύντριας στο 34% έναντι 36% το 2022.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν πως οι κυριότερες δράσεις που υλοποίησαν τους τελευταίους 12 μήνες για να διασφαλίσουν τις αρχές Ενσωμάτωσης και Ισων Ευκαιριών Εκπροσώπησης για τα δύο φύλα στο εργασιακό τους περιβάλλον είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανοιχτά τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς τους (37,3%), η προσαρμογή υφιστάμενων προγραμμάτων μάθησης και εξέλιξης στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον (28,4%), η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η δυνατότητα περισσότερης ευελιξίας για τους εργαζόμενους (27,5%), καθώς και η παρακολούθηση της ψυχικής υγείας και/ή της ευημερίας των εργαζομένων (27,5%).

Με αφορμή τα παραπάνω δεδομένα, η Κατερίνα Κουλούρη, Partner, Head of People Experience & Culture της Grant Thornton στην Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι αλλαγές στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο έχουν ανοίξει την πόρτα στις γυναίκες για κάποιους από τους ρόλους που στο παρελθόν κατείχαν άνδρες. Η υβριδική ευέλικτη εργασία έχει επίσης θετικό αντίκτυπο, καθώς δημιουργεί λιγότερη μεροληψία στις προσλήψεις για τους συγκεκριμένους ρόλους».

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner, Head of Marketing & Client Experience της Grant Thornton στην Ελλάδα, υπογραμμίζει: «Η σημερινή ημέρα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αφορά όλους όσοι νιώθουν στο περιθώριο, μετέωροι μεταξύ ορίων, χωρίς δυνατή φωνή, αλλά με γενναία καρδιά και φως στην ψυχή. Είναι υποχρέωση όλων μας να συμβάλλουμε σε ένα ουσιαστικό αύριο δίχως στερεότυπα και αποκλεισμούς, σε μία κοινωνία υγιή με πυρήνα την αγάπη και την αλληλεγγύη.

Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον όλο και περισσότερο ότι η ίση εκπροσώπηση των φύλων και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας αποτελούν το απαραίτητο βήμα προς τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πλήρους ισότητας, που θα αγκαλιάζει τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου».