Κατηγορία

Ευκαιρίες καριέρας

2 στους 3 ωφελούμενους των προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ συνεχίζει να εργάζεται 12 μήνες μετά τη…

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΔΥΠΑ ανέλυσε συνδυαστικά στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας και από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»