Αύξηση 783% των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο του 2021

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020

Αύξηση των επισκεπτών κατά 783,5%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 453% και των εισπράξεων κατά 1332,7% καταγράφηκε στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Μάιο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Δεδομένου ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας τους από τις 14 Μαρτίου 2020 έως και τις 17 Μαΐου 2020, σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), τον Μάιο του 2020 λειτούργησαν συνολικά δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021 λειτούργησαν κανονικά.

Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, παρατηρείται μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2020 κατά 69,1% στους επισκέπτες, κατά 68,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 55,9% στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Αρχαιολογικών χώρων από τις 14 Μαρτίου έως και τις 17 Μαΐου 2020 και εκ νέου από τις 7 Νοεμβρίου του 2020 έως τις 21 Μαρτίου 2021.

Τα Μουσεία, τα οποία ανέστειλαν τη λειτουργία τους από τις 14 Μαρτίου 2020 έως τις 16 Ιουνίου 2020 και σταδιακά από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως τις 13 Μαΐου 2021, σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), κατά το μήνα Μάιο του 2020 παρέμειναν κλειστά ενώ κατά το μήνα Μάιο του 2021 λειτούργησαν για δεκαοκτώ ημερολογιακές ημέρες.

Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 παρατηρείται μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2020 κατά 87,5% στους επισκέπτες των Μουσείων, κατά 88,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 76,6% στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Μουσείων από τις 14 Μαρτίου 2020 έως τις 16 Ιουνίου 2020 και σταδιακά από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως τις 13 Μαΐου 2021, σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού.

Πηγή: tornonews.gr