Αρχαία Μεσσήνη: Εγκαίνια του στεγάστρου στη βορειοανατολική στοά του Γυμνασίου

Διαμορφώνει έτσι έναν χώρο ανάπαυσης των επισκεπτών αλλά και χώρο φιλοξενίας προσωρινών εκθέσεων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, το Σαββάτου 2 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα,  στην αρχαία Μεσσήνη, θα πραγματοποιήσουν τα εγκαίνια  του στεγάστρου της Βορειοανατολικής Στοάς του Γυμνασίου.

 

Το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου της Β.Α. Στοάς του Γυμνασίου αρχαίας Μεσσήνης», συνολικής δαπάνης 325.500,00 ευρώ, υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κατά την περίοδο 2018-2021, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΦΑ Μεσσηνίας «Προστασία & Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης», συνολικού προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η μελέτη για την κατασκευή του στεγάστρου εκπονήθηκε με χρηματοδότηση της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών (με χορηγία των κ.κ. Αθανασίου Μαρτίνου και Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου) από τους μελετητές Μαρία Μαγνήσαλη και Θέμη Μπιλή. Πρόκειται για μεταλλικό στέγαστρο, που καλύπτει τμήμα των αναστηλωμένων στοών στη ΒΑ γωνία του Γυμνασίου-Σταδίου, με συνολικό εμβαδό κάλυψης 390 τ.μ. Στη θέση των ελλειπόντων αρχαίων τοίχων έχουν τοποθετηθεί κατακόρυφες, κατάλληλα χρωματισμένες τσιμεντοσανίδες, ενώ το έργο συμπληρώνουν δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων, ηλεκτροφωτισμός και ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης.

Το νέο στέγαστρο υποδεικνύει στους επισκέπτες τον τρόπο της αρχαίας στέγασης της ΒΑ γωνίας του Γυμνασίου και παράλληλα διαμορφώνει έναν χώρο ανάπαυσης των επισκεπτών αλλά και χώρο φιλοξενίας προσωρινών εκθέσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μεσσήνης», προϋπολογισμού 124.500,00 €, που υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας εργασίες έρευνας, τεκμηρίωσης, προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου -σωστικές ανασκαφές για την εγκατάσταση του στεγάστρου, τοποθέτηση περίφραξης σε μεγάλα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, αποψιλώσεις, χωματουργικές εργασίες, παραγωγή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας σε όλη την διαδρομή προς τα μνημεία όπου διεξάγονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και βελτίωση της προσβασιμότητας του αρχαιολογικού χώρου-.