Κρίσεις στο Πολεμικό Ναυτικό – Ποιοι είναι οι νέοι πλοίαρχοι

Τι αποφάσισε το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την 5/Σ.5/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

α.   «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1)  Μάχιμους:

(α)  Δούκας Άγγελος

(β)   Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ

(γ)  Ρόκας Αλέξανδρος

(2) Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(α) Διονυσόπουλος Αναστάσιος

(β) Αλεξανδρής Παναγιώτης

β.  «Μη διατηρητέο»

Μάχιμος ΕΟΘ Σταματόπουλος Βασίλειος

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την 6/Σ.6/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως ακολούθως:

α.  «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους»:

Οικονομικού:

(1)  Γιαννακάκος Παναγιώτης

(2) Πρεβενίου Λάμπρος

β. «Μη διατηρητέο»

Οικονομικού

Κυριαζής Ιωάννης