Το Εφετείο Αθηνών δικαιώνει το αρχιτεκτονικό γραφείο Αγιοστρατίτη για την Οξιά

Τι αλλάζει με την εν λόγω απόφαση

Το Εφετείο Αθηνών με την με αρ. 1500/2022 απόφασή του δικαιώνει το γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο του Στέλιου Αγιοστρατίτη στον ισχυρισμό του ότι η πρωτόδικη απόφαση που απέρριψε την αγωγή του κατά της ΠΙΜΑΡΑ ΑΕ, (για καταβολή της δικαιούμενης αμοιβής για το έργο που εκπόνησε για τη νήσο Οξιά) ήταν εσφαλμένη διότι στηρίχθηκε στην ελλιπή και εσφαλμένη πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δίκης.

 

 

Τι αλλάζει με την εν λόγω απόφαση

Με την απόφαση του αυτή, το Εφετείο, δεχόμενο τους ισχυρισμούς Αγιοστρατίτη για την εκπόνηση και παράδοση αρχιτεκτονικών μελετών, (για την αξιοποίηση της άγονης νήσου ως («art island»), και για το συμφωνηθέν πλαίσιο συνεργασίας με τους καταριανούς, ακυρώνει στην ουσία την προγενέστερη πραγματογνωμοσύνη και διατάσσει τη διεξαγωγή νέας, από αρχιτέκτονα μηχανικό αυτή τη φορά, (όπως ήταν και βασικό αίτημα του εκκαλούντος), με αντικείμενο πρωτίστως το είδος και το εύρος των αρχιτεκτονικών μελετών προκειμένου να προσδιοριστεί και το ύψος της αμοιβής του εν λόγω αρχιτεκτονικού γραφείου.

Η μελετητική εταιρεία aa ASSOCIATES έχει ιδρυθεί από τον Αρχιτέκτονα Στέλιο Αγιοστρατίτη, από το 1975 και ασχολείται με μελέτες κτιριακών έργων όπως συγκροτήματα κατοικιών, κτίρια γραφείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, νοσοκομεία εντός Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό όπως στη Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Κατάρ και Βαλκάνια.