Ρόδος: «Κούρεμα» στο μισό των χρεών μιας 51χρονης διαζευγμένης μητέρας

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, έγινε δεκτή η αίτηση της 51χρονης

Μία σημαντική δικαστική απόφαση δικαίωσε μία 51χρονη διαζευγμένη μητέρα στη Ρόδο.

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, έγινε δεκτή η αίτηση της 51χρονης, κατοίκου του νησιού, και επήλθε κούρεμα στα χρέη της κατά 50%.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, σύμφωνα με την απόφαση, η αιτούσα κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης ήταν άνεργη, διαζευγμένη και μητέρα ενός ενήλικου τέκνου και είχε χρέη ύψους 92.000 ευρώ.

Το μοναδικό της εισόδημα ήταν ένα μηνιαίο μίσθωμα ποσού 350 ευρώ από την εκμίσθωση της κύριας κατοικίας της, ενώ το ετήσιο εισόδημά της κατά το έτος 2016 ανερχόταν σε 2.376,23 ευρώ.

Με την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου ορίστηκαν μηνιαίες καταβολές για δύο χρόνια ύψους 40 ευρώ και εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, για την οποία πρέπει να καταβάλει 231,84 ευρώ για 12 χρόνια.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, η αιτούσα έχει βρει εργασία με μηναίο μισθό 335,98 ευρώ, ενώ έχει απωλέσει το έσοδο των 350 ευρώ που εισέπραττε από την εκμίσθωση της κύριας κατοικίας της, δεδομένου ότι πλέον δεν την εκμισθώνει, αλλά διαμένει η ίδια σε αυτή.

Ακόμη, οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας περιορίζονται σε αυτές που απαιτούνται για την κάλυψη των απολύτως στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της, ενώ η περιουσιακή της κατάσταση, συγκριτικά με την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης. δεν έχει μεταβληθεί.

Έτσι, το δικαστήριο αποφάσισε πως αποδεικνύεται ότι η οικονομική κατάσταση της 51χρονης δεν έχει βελτιωθεί από το χρόνο έκδοσης της πρώτης απόφασης, αλλά αντιθέτως παρουσιάζει μικρή δυσμενή μεταβολή, οπότε έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της υπαγωγής της σε ρύθμιση και γι’ αυτό ρύθμισε τα χρέη της με καταβολές ποσού 30 ευρώ μέχρι το πέρας της πενταετίας του χρονικού διαστήματος, που η αιτούσα προβαίνει ήδη στις ορισθείσες καταβολές σύμφωνα με την πρώτη απόφαση, με χρόνο έναρξης καταβολής τον αμέσως επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης.