Αλλάζει για ακόμη μια φορά το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΛΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Το υπουργείο Παιδείας αλλάζει για ακόμη μια φορά το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ ενώ συζητάται και η επαναφορά κάποιων παλαιότερων μέτρων.

Τις αλλαγές αναμένεται να αναλάβει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και, σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος», οι δομές που θα αναβαθμιστούν θα ενοποιηθούν σε μια μεγαλύτερη ανεξάρτητη αρχή η οποία θα αναλάβει όλο το έργο των αλλαγών.  

Ο νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γιάννης Αντωνίου, ενδέχεται να προτείνει την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων και την καθιέρωση εθνικού απολυτηρίου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Ειδικά για την Τράπεζα Θεμάτων, ο ίδιος επιμένει ότι θα λύσει πολλά προβλήματα, τη στιγμή που σχεδόν για το σύνολο του εκπαιδετικού κόσμου αποτελεί έναν αποτυχημένο θεσμό με τεράστιο κόστος για το κράτος. Επιπλέον, έχει σκοπό να καλέσει τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να «στηθεί» η τράπεζα θεμάτων. Τα θέματα θα αξιολογηθούν από επιτροπές ειδικών που επίσης θα συστηθούν από το ΙΕΠ και εφόσον κριθούν κατάλληλα θα συμπεριληφθούν στην τράπεζα.  

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ, «το λύκειο πρέπει να λειτουργεί ως αυτόνομη εκπαιδευτική βαθμίδα με την καθιέρωση πιστοποιημένου εθνικού απολυτηρίου, το οποίο θα είναι το εισιτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του εθνικού απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Η μεταρρύθμιση αυτή προϋποθέτει την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων, την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, τα νέα προγράμματα σπουδών, την ενίσχυση των προϋποθέσεων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών στο λύκειο».