Ψηφιακές υπηρεσίες: Έτσι θα είναι το νέο gov.gr

Οι προσφορές στον διαγωνισμό για τη νέα ψηφιακή υποδομή εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Τον δρόμο για την αναβάθμιση της πύλης gov.gr, την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, την ανάπτυξη νέων καναλιών επικοινωνίας με το Δημόσιο, αλλά και για την αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ κρατικών υπηρεσιών προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα από ιδιώτες ή εταιρείες, ανοίγει το έργο για το λεγόμενο «CRM του δημοσίου».

Οι προσφορές στον διαγωνισμό για τη νέα ψηφιακή υποδομή εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) με προϋπολογισμό 134 εκατ. ευρώ (μαζί με δικαιώματα προαίρεσης για τριετή συντήρηση, αγορά αδειών λογισμικού, κ.α.), θα κατατεθούν στις 26 Σεπτεμβρίου αν δεν υπάρξει παράταση.

Ο ανάδοχος του φιλόδοξου έργου θα αναλάβει στην ουσία να αναπτύξει το νέο gov.gr, μέσω του οποίου θα παρέχονται ακόμα πιο αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, με αποδοτικότερο τρόπο. Για παράδειγμα το νέο σύστημα θα κατηγοριοποιεί τα αιτήματα πολιτών ή επιχειρήσεων και θα αναθέτει αυτόματα την επίλυσή τους στην ομάδα χρηστών (δημοσίων υπαλλήλων) που έχει εκ των προτέρων καθοριστεί για αντίστοιχα ζητήματα. Επίσης θα προτεραιοποιεί τα αιτήματα με διάφορα κριτήρια (περιοχή / υποπεριοχή, προκαθορισμένες βαρύτητες, διάστημα που είναι ανοικτό κλπ.) και θα στέλνει σχετικές ειδοποιήσεις στους αρμόδιους υπαλλήλους. Παράλληλα, θα ενημερώνει αυτόματα πολίτες και επιχειρήσεις για την πορεία επίλυσης των υποθέσεών τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο powergame.gr