Προσφυγικό: Η Βουλή θα καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και καθαριότητας στις δομές υποδοχής

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Βουλή θα καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και καθαριότητας στις δομές υποδοχής και εκπαίδευσης των προσφύγων, σύμφωναμε πρόσφατη ανακοίνωση.

Υπογράφηκε η απόφαση με την οποία η Boυλή θα καλύψει τις δαπάνες θέρμανσης και καθαριότητας των δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων για το σχολικό έτος 2019-2020, στην Αθήνα και στις εκπαιδευτικές περιφέρειες. Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, στην ολομέλεια του Σώματος.

Στις δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων, η Βουλή είχε δώσει αντίστοιχη στήριξη και τα προηγούμενα χρόνια.