Με 187 «ΝΑΙ» πέρασε το Νομοσχέδιο για τις πορείες

101 «ΟΧΙ»

Αναλυτικά ανά άρθρο η ψηφοφορία.

 

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. Σε σύνολο 288 βουλευτών, οι 187 ψήφισαν «ναι» και 101 ψήφισαν «όχι».  Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό στο σύνολό του και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία. 

 

Τα αποτελέσματα της ονομαστικής, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επί των άρθρων είχαν ως εξής: 

 

Άρθρο 1:  Ναι 177, όχι 111 

Άρθρο 3: Ναι 176, όχι 102, 10 παρών 

Άρθρο 4: Ναι 158, όχι 120, παρών 10 

Άρθρο 5: Ναι 177, όχι 101, 10 παρών 

Άρθρο 6: Ναι 186, όχι 102 

Άρθρο 7: Ναι 168, όχι 119 

Άρθρο 8: Ναι 176, όχι 102, παρών 10 

Άρθρο 9: Ναι 157, όχι 121, παρών 10 

Άρθρο 10: Ναι 168, όχι 120 

Άρθρο 11: 187 ναι, 101 όχι 

Άρθρο 12: Ναι 176, όχι 112 

Άρθρο 13: Ναι 157, όχι 131