Προδημοσιεύθηκε ο οδηγός εφαρμογής για το Νέο Εξοικονομώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Οδηγός του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ».

 

Με την προδημοσίευση, στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος, όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενόψει της προκήρυξης του προγράμματος, για να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής των αιτήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις πέντε κατηγορίες επιδοτήσεων, οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

Κατά τη διαδικασία θα γίνονται ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις και οι υποβληθείσες αιτήσεις θα βαθμολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων στο πλαίσιο σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020.