Νέο ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ από την CLPL

Η CPLP μέλος μιας παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με ιστορία 90 ετών απευθύνεται για δεύτερη φορά στο επενδυτικό κοινό

Με στόχο την ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος και τη διεύρυνση του στρατηγικού αποτυπώματός της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, η Capital Product Partners LP (CPLP), μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς και μέλος του Ομίλου Capital Maritime συμφερόντων της οικογένειας του Βαγγέλη Μαρινάκη προχωρά σε νέα έκδοση ομολογιακού δανείου.

 

 

Η CPLP, μέλος μιας παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με ιστορία 90 ετών απευθύνεται για δεύτερη φορά στο επενδυτικό κοινό με την έκδοση ενός νέου ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ., συνεχίζοντας παράλληλα να επενδύει στην πράσινη ναυτιλία και να προσθέτει στον στόλο της σύγχρονα οικολογικά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LNG) καθώς και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships).

Πρόκειται για ένα ακόμη ναυτιλιακό ομόλογο που αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη του Ομίλου της Capital Maritime συμφερόντων της οικογένειας του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επίσης αναβαθμίζεται περαιτέρω από την κίνηση αυτή. Η CPLP με έναν ισχυρό ισολογισμό, υλοποιεί ένα διευρυμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,9 δισ. δολ.  που αφορά την περίοδο 2021-2023. Μόνο για την περίοδο 2022-2023 οι επενδύσεις ανέρχονται σε 597,5 εκατ. δολάρια.

Στόχος των επενδύσεων αυτών είναι η συνεχής ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της, καθώς και η καθιέρωσή της στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Πρόκειται για μία αγορά δυναμικής ανάπτυξης με θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, αφού το υγροποιημένο φυσικό αέριο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero). Σήμερα, η CPLP μεταφέρει LNG και containers ανάμεσα σε 48 χώρες παγκοσμίως και σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση του στόλου της.

Διαχρονική ευρωστία και ανθεκτικότητα

Η CPLP ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που εστιάζει σε προβλέψιμες μελλοντικές ταμειακές ροές, και χαρακτηρίζεται από οικονομική ευρωστία και ανθεκτικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας ναυλαγοράς. Χάρη στη συνεπή στρατηγική των μακροχρόνιων ναυλώσεων των πλοίων της σε κορυφαίες διεθνώς εταιρείες τακτικών γραμμών, η εταιρεία αποφεύγει εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης και των ναύλων και επιτυγχάνει διαχρονικά σταθερές χρηματοροές και απόδοση υπεραξίας.

Η τρέχουσα μέση διάρκεια χρονοναύλωσης για τον στόλο της CPLP είναι 10,1 έτη, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δικαιώματα των ναυλωτών για επέκταση της διάρκειας της χρονοναύλωσης, και η ελάχιστη διάρκεια χρονοναύλωσης διαμορφώνεται στα 5,6 έτη.

Σταθερές αποδόσεις υπεραξίας

Η συνέπεια της διοίκησης και των μετόχων της εταιρείας στη στρατηγική των μακροχρόνιων ναυλώσεων έχει ως αποτέλεσμα ένα ισχυρό ιστορικό κερδοφορίας διαχρονικά που καθιστά την CPLP ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτικά. Ενδεικτικά έχει πληρώσει μερίσματα χωρίς διακοπή από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης το 2007 ύψους 825,2 εκατ. δολαρίων.

Στρατηγική ετοιµότητα και ευελιξία

Η διοίκηση της CPLP παρακολουθεί στενά τις ανάγκες της διεθνούς ναυλαγοράς και ανταποκρίνεται με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις οικονομικές μεταβολές της. Σήμερα η CPLP είναι στρατηγικά τοποθετημένη, ώστε μέσω της δυναμικής του στόλου της και τις επενδύσεις σε νέα πλοία να αξιοποιήσει τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στην παγκόσμια ναυλαγορά.

Οι λεπτομέρειες της νέας έκδοσης

Με την εγγύηση της Capital Product Partners LP (CPLP) πραγματοποιείται η δεύτερη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ από την «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά Ομολόγων.

Ειδικότερα η «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» μέλος του Ομίλου Capital Product Partners L.P., (CPLP) μετά την έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 14 Ιουλίου 2022, θα προχωρήσει στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ»), ύψους έως 100 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας, μέσω δημόσιας προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έχει οριστεί για τις 20 Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία την 22α Ιουλίου 2022.

Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση της CPLP. Στόχος είναι να εκδοθούν έως 100.000 ανώνυμες, άυλες και κοινές ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ. Οι ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ, μετά την παρέλευση του 2ου έτους και στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού.

Η έκδοση θα παρέχει στον Ομιλο της CPLP, τη δυνατότητα να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική μετάβασή της στην πράσινη ναυτιλία, ενισχύοντας τον στόλο της και αυξάνοντας δυναμικά το αποτύπωμά της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Ο CEO της Capital Product Partners L.P, Jerry Καλογηράτος σχολιάζοντας σχετικά ανέφερε τα εξής: «Η CPLP βρίσκεται σε μία δυναμική ρότα επενδύσεων σε στόλο τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο για τη μεταφορά LNG, όσο και σε πλοία containers. Προχωράμε σε εκ νέου έκδοση ομολογιών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και ενισχύουμε το αναπτυξιακό επενδυτικό μας πρόγραμμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης». Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ανάδοχος είναι η Optima Bank και σύμβουλοι έκδοσης η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Το ρεκόρ της προηγούμενης έκδοσης

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη ομολογιακή έκδοση της CPLP στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η πρώτη έκδοση υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Το επενδυτικό κοινό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη στις προοπτικές της CPLP, με αποτέλεσμα η έκδοση ύψους 150 εκατ. ευρώ να συγκεντρώσει 801,37 εκατ. ευρώ καταγράφοντας έτσι ρεκόρ επενδυτικού ενδιαφέροντος αφού η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών είχε προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το τελικό επιτόκιο των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 2,65%. Οι 100.000 ομολογίες (66,67% επί του συνόλου των) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 50.000 (33,33% επί του συνόλου) σε θεσμικούς επενδυτές.

Οι υψηλότατες επιδόσεις της ομολογιακής έκδοσης αποδόθηκαν τόσο στο επιχειρηματικό μέγεθος και μοντέλο του εφοπλιστικού ομίλου Μαρινάκη όσο και στην ισχυρή οικονομική οντότητα της εισηγμένης στο Nasdaq, Capital Product Partners, η οποία ήταν και εγγυήτρια της έκδοσης.

Ηγετικός παίκτης στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά

Ο στόλος της CPLP αριθμεί σήμερα 19 πλοία και 4 υπό εξαγορά, εκ των οποίων επτά είναι τελευταίας γενιάς LNG/Cs, 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα Capesize πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Αποτελεί έναν από τους νεότερους και πλέον σύγχρονους στόλους παγκοσμίως, με μέση ηλικία τα 6,4 έτη όταν όλα τα νέα πλοία παραδοθούν και με σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με τη στρατηγική τοποθέτησή της στην αγορά LNG carriers, η CPLP LP συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και εφοδιάζει τη Γηραιά Ηπειρο με LNG, μέσα από την ασφαλή θαλάσσια μεταφορά του. Τα υπερσύγχρονα οικολογικά LNG πλοία της CPLP LP μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο από και προς 26 χώρες παγκοσμίως.

Παράλληλα, η προσθήκη νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενισχύει την παρουσία της CPLP LP στη ναυλαγορά των containers που συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ζήτηση.

Αναλυτικότερα σε μια συνθέτη διεθνή πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από τη μεταβλητότητα των αγορών, η CPLP LP επιτυγχάνει διαχρονικά ετήσια αξιοποίηση του στόλου της που αγγίζει το 100% καθώς έχει μακροπρόθεσμα (έως 10,1 έτη) συμβόλαια χρονοναυλώσεων με κορυφαίες εταιρείες ενέργειας και μεταφοράς container παγκοσμίως όπως οι BP, Cheniere, HMM, Hapag Lloyd κ.ά. Η απόκτηση 9 νέων πλοίων κατά το τελευταίο έτος πρόσθεσε περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε συμβολαιοποιημένα έσοδα στα βιβλία της εταιρείας.

Υψηλές επιδόσεις

Η δυναμική ανοδική πορεία της CPLP αντικατοπτρίζεται στις συνεχιζόμενες εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφουν οι οικονομικοί δείκτες της εταιρείας. Ειδικότερα, το 2021 έκλεισε με σημαντική αύξηση των συνολικών εσόδων στα 184,7 εκατ. δολάρια έναντι 140,9 εκατ. δολαρίων για το 2020 και ισχυρή άνοδο στα καθαρά κέρδη, τα οποία για το 2021 υπερ-τριπλασιάστηκαν στα 98,2 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 30,4 εκατ. δολάρια το 2020. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή για το έτος 2021 εκτινάχτηκαν στα 5,14 δολάρια έναντι 1,60 δολ. το 2020. Αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2022 τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 73,4 εκατ. δολ. έναντι 38,1 εκατ. δολ. ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας αύξηση 93%, ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 130%, στα 25,1 εκατ. δολ. έναντι 10,9 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ρόλος – κλειδί της ελληνόκτητης ναυτιλίας

H CPLP αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το γεγονός ότι είναι μέλος του Ομίλου της Capital Maritime συμφερόντων της οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη, που διαχειρίζεται στόλο 97 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 14 πλοίων LNG, 37 δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων και αργού πετρελαίου, 42 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 4 πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Η επιτυχής ενεργειακή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, έχει εν μέρει ήδη διασφαλισθεί μέσω του LNG και τη δυνατότητα θαλάσσιας μεταφοράς και των πλωτών υποδομών αεριοποίησης και αποθήκευσής του. Σήμερα, ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων ελέγχουν πάνω από το 23% του παγκοσμίου στόλου LNG, είναι μια συνολική επένδυση πάνω από 30 δισ. δολαρίων, ενώ το μισό σχεδόν έχει επενδυθεί τα τελευταία 5 έτη. Συνολικά, ο Ομιλος Capital Maritime, έχει επενδύσει πάνω από 3,3 δισ. δολάρια τα τελευταία 4 έτη για τη δημιουργία ενός στόλου 14 νεότευκτων πλοίων που μεταφέρουν LNG.

Πηγή: In.gr