Μείωση του ΦΠΑ σε πέντε νησιά – Παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών

σε ΛΕΡΟ, ΛΕΣΒΟ, ΚΩ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΧΙΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: Μειωμένος ΦΠΑ σε πέντε νησιά.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι από 1.1.2020 έως και 30.6.2020, η μείωση κατά 30% των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/200.