Επιμελητήριο Αχαϊας προς Σταϊκούρα: Προβλήματα με εμπορεύματα που εισάγουν από τις τρίτες χώρες

ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Πρόβλημα αντιμετωπίζει πλήθος εμπορικών επιχειρήσεων που εισάγουν εμπορεύματα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με επιστολή του Επιμελητηρίου Αχαϊας προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Αυτά τα εμπορεύματα, μετά την άφιξή τους στη χώρα μας, τίθενται σε καθεστώς δέσμευσης σε τελωνειακές αποθήκες μέχρι την καταβολή δασμών και ΦΠΑ για τον εκτελωνισμό και την παραλαβή τους. Ήδη, σημειώνει το Επιμελητήριο, σε τελωνειακές αποθήκες βρίσκεται μεγάλος όγκος εμπορευμάτων τέτοιας κατηγορίας και παράλληλα αναμένονται νέα φορτία.

«Λόγω των επικρατουσών συνθηκών και την απουσία επιχειρηματικής δραστηριότητας ήδη έχει προκληθεί σε πλήθος επιχειρήσεων σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας με αποτέλεσμα την αδυναμία καταβολής των υποχρεώσεων αυτών. Στα πλαίσια αυτά, αιτούμαστε να συμπεριληφθούν και αυτές οι επιχειρήσεις στη ρύθμιση των 24 δόσεων του ΦΠΑ που ισχύει, συμπεριλαμβάνοντας και τους δασμούς», αναφέρεται στη σχετική επιστολή.