ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκαν απασχόληση και αμοιβές

Στους βασικούς τομείς της οικονομίας και στο λιανικό εμπόριο

Μεικτή εικόνα κατέγραψαν οι δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και μισθών και ημερομισθίων το τέταρτο τρίμηνο του 2022 στους βασικούς τομείς της οικονομίας και στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης απασχολούμενων ατόμων αυξήθηκε 18,8% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, 11% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ενώ μειώθηκε 12,9% στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης.

Ως προς τον δείκτη ωρών εργασίας η μεγαλύτερη αύξηση (23,4%) σημειώθηκε στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, 16,4% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ενώ μειώθηκε κατά 19,7% στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης.

Ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων με εξαίρεση τα ορυχεία και λατομεία που σημείωσαν μείωση 8,5% στους υπόλοιπους κλάδους κατεγράφη αύξηση με την μεγαλύτερη (31,2%) στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης και 30,7% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.