Η ΕΔΕΜ διανέμει 4,6 εκατ. ευρώ σε καλλιτέχνες για πνευματικά δικαιώματα από YouTube, ραδιόφωνο, τηλεόραση, συναυλίες

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υποστήριξη της μουσικής δημιουργίας από την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής

Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ), ανακοινώνει τη διανομή δικαιωμάτων ύψους 4.550.000 εκατομμυρίων ευρώ στα μέλη της.

 

Πρόκειται για την 6η διανομή από την έναρξη της λειτουργίας της, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΔΕΜ για σταθερή υποστήριξη των δημιουργών, αναγνωρίζοντας την αξία των έργων τους.

Οι δικαιούχοι έλαβαν με προσωποποιημένη ενημέρωση το ποσό των δικαιωμάτων που τους αντιστοιχεί, την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη διανομή τον Ιούλιο του 2022, η τρέχουσα διανομή αντιπροσωπεύει αύξηση 29%, ενώ σε σύγκριση με την πρώτη διανομή δικαιωμάτων της ΕΔΕΜ τον Ιανουάριο 2021, η αύξηση ανέρχεται στο εκπληκτικό ποσοστό του 92%.

Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η ΕΔΕΜ έχει διανείμει συνολικά 21 εκ. ευρώ μικτά και 15 εκ. ευρώ καθαρά δικαιώματα. Αυτό αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση της ΕΔΕΜ στη διεύρυνση των πηγών είσπραξης, τη βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών και την αύξηση του διανεμητέου ποσού προς τους δικαιούχους του Οργανισμού.

Οι κατηγορίες

Η τρέχουσα διανομή περιλαμβάνει 70 επιμέρους διανομές και καλύπτει δικαιώματα από ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, όπως: Δημόσια Εκτέλεση, Συναυλίες, Μηχανικά, Επιγραμμικά, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εύλογη Αμοιβή και Ενσωμάτωση σε οπτικοακουστικά έργα. Τα δικαιώματα διανέμονται σε 8.169 δικαιούχους ΕΔΕΜ, ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ.

Πιο συγκεκριμένα, η διανομή δικαιωμάτων από δημόσια εκτέλεση σημείωσε ποσοστό αύξησης κατά 28%, ενώ οι συναυλίες καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση ύψους 360%. Επιπλέον, η διανομή δικαιωμάτων από τηλεοπτική μετάδοση σημείωσε ποσοστό αύξησης 34% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης δικαιωμάτων από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς είναι χρονοβόρα. Στη Διανομή Ιουνίου 2023 διανέμονται δικαιώματα μόνο από επιλεγμένους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Οι επιγραμμικές χρήσεις

Η είσπραξη δικαιωμάτων από τις Επιγραμμικές Χρήσεις (APPLE, YouTube, SPOTIFY κ.α) συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς. Οι συμφωνίες αδειοδότησης του ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ πέρα από τα ελληνικά σύνορα αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους δημιουργούς, όπως ήδη αποδεικνύεται από την επέκταση της συμφωνίας με το YouTube.

Η ΕΔΕΜ παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων της, τη δίκαιη αμοιβή τους για τις χρήσεις των έργων τους και την υποστήριξη της μουσικής δημιουργίας με τεχνογνωσία, διαφάνεια και λογοδοσία. Συνεχίζοντας την αποστολή της ως υπέρμαχος των δημιουργών, η ΕΔΕΜ δεσμεύεται να συνεχίσει να διανέμει τα δικαιώματα με διαφάνεια και ακρίβεια.