Πάντειο Πανεπιστήμιο: Μνημόνιο συνεργασίας με ΕΑΔ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Δείτε τους άξονες της συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και τη διενέργεια ερευνητικών δράσεων σε θέματα ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς, υπέγραψαν στις 28.07.2021 η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κα. Χριστίνα Κουλούρη και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Αγγελος Μπίνης.

 

 

Το μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται σε τρεις άξονες .

Συγκεκριμένα,

α)ο άξονας εκπαιδευτικών δράσεων ο οποίος περιλαμβάνει ενδεικτικά συνδιοργάνωση ημερίδων με θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο, την ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση καθώς και εισηγήσεις των στελεχών της ΕΑΔ στους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου,

β) ο άξονας εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει την παροχή τεχνογνωσίας για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Παντείου Πανεπιστημίου με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας της και την περαιτέρω κατάρτιση των στελεχών της,

γ) τον άξονα ερευνητικών δράσεων που περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην από κοινού ανάπτυξη και ανάλυση δεικτών εκτίμησης των μηχανισμών ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, καθώς και στην ανάθεση θεμάτων διπλωματικών εργασιών και μελετών σε αντικείμενα αρμοδιότητας της ΕΑΔ.

Η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου κα Χριστίνα Κουλούρη δήλωσε ότι «το μνημόνιο επισφραγίζει την ακαδημαϊκή παράδοση του Παντείου Πανεπιστημίου στις σπουδές που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τη βούληση του Ιδρύματος για μια στρατηγική συνεργασία με την ΕΑΔ από την οποία θα επωφεληθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας αλλά και το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό. Η καταπολέμηση της διαφθοράς με βάση τις αξίες της ακεραιότητας και της λογοδοσίας αποτελεί εξάλλου δέσμευση της πρυτανείας».

Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Αγγελος Μπίνης δήλωσε ότι «η συνεργασία αυτή δομείται γύρω από τον πυρήνα της αποστολής και των δράσεων της Αρχής αναφορικά με την ενδυνάμωση των δομικών στοιχείων και διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας, καθώς και με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών αλλά και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου σχετικά με θέματα ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα έχει πολλαπλά οφέλη στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας».