Επιβεβλημένη η παράταση του δικαστικού έτους, υποστηρίζουν δικαστικοί του ΣτΕ

ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επιβεβλημένη χαρακτηρίζει την παράταση του δικαστικού έτους, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

«Οι δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας ασκούν τα καθήκοντά τους συναισθανόμενοι πλήρως την κρισιμότητα της παρούσας συγκυρίας, χωρίς να φείδονται προσπαθειών και χωρίς να έχουν ανάγκη παραινέσεων προς τούτο. Ενόψει των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε η μείωση του χρόνου των δικαστικών διακοπών, τουλάχιστον καθ’ όσον αφορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παρίσταται επιβεβλημένη, προκειμένου οι δικαστές του να συνεισφέρουν, στο βαθμό που τους αναλογεί, στην κοινή προσπάθεια για την ανάκαμψη της Χώρας» τονίζεται στην ανακοίνωση.