ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας για 3.900 ανέργους έως 29 ετών

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023, στις 11:00, έως την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, στις 23:59

Στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ ανέβηκαν σήμερα ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων – ανά Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) – για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για 3.900 ανέργους έως 29 ετών, καθώς και ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων.

 

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας έως 29 ετών, που θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, διάρκειας έξι ωρών την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, για έξι μήνες, ενώ η ΔΥΠΑ θα τους καταβάλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες), με ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για επαγγελματικό κίνδυνο.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΥΠΑ, στη σελίδα του προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-3900-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική αίτησή τους και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

– από το μητρώο τους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥΠΑ, στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους ή
– από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων ανά ΚΠΑ2 με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και, σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023, στις 11:00, έως την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, στις 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο www.dypa.gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι μπορούν να υποβάλουν στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέσω e-mail, δικαιολογητικά, μέχρι την Τετάρτη 21 Ιουνίου, στις 14:00, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη δημόσια πρόσκληση.