Σχολή Ικάρων: Πρόσκληση κατάταξης για το αδημαϊκό έτος 2022-23- Τι πρέπει να ξέρουν οι εισακτέοι

Οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά

Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2022 καλούνται να παρουσιαστούν στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκελείας, στο Τατόι Αττικής, στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00.

Οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Tα προαναφερθέντα, καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών που επισυνάπτεται, αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΑ.