Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές και έκτακτες κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών και των συνταγματαρχών του Στρατού Ξηράς

Οι πλήρεις πίνακες αυτών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Στρατού Ξηράς

Σε διαδοχικές συνεδριάσεις του το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) το ανώτατο συλλογικό όργανο αποφάσεων του Στρατού Ξηράς, που συνήλθε όλη την εβδομάδα υπό την προεδρία του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Χαράλαμπου Λαλούση, έκρινε τους αξιωματικούς, με τις αποφάσεις του να δημοσιοποιούνται την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί, ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων στο βαθμό του Υποστρατήγου Όπλων και Σωμάτων το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 22 Υποστρατήγους Όπλων και 3 Υποστρατήγους Σωμάτων, ενώ ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» 9 Υποστρατήγους Όπλων και 4 Υποστρατήγους Σωμάτων.

Κατά τις έκτακτες κρίσεις Ταξιαρχών Όπλων και Σωμάτων το ΑΣΣ έκρινε προακτέους κατ’ εκλογή 19 Ταξιάρχους Όπλων και 5 Ταξιάρχους Σωμάτων.

Παράλληλα έκρινε «διατηρητέο στον αυτό βαθμό» 1 Ταξίαρχο Όπλων.

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων το ΑΣΣ έκρινε τους αξιωματικούς στο βαθμό του Συνταγματάρχη Όπλων και Σωμάτων, ως εξής:

Ως «Διατηρητέους» 87 συνταγματάρχες Όπλων και 203 συνταγματάρχες Σωμάτων, 1 συνταγματάρχη Όπλων Eλαφράς Υπηρεσίας και 1 Συνταγματάρχη Σωμάτων Ελαφράς Υπηρεσίας, 46 συνταγματάρχες Όπλων Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) και 18 συνταγματάρχες Σωμάτων ΕΟΘ, 7 Μη διατηρητέους συνταγματάρχες Όπλων ΕΟΘ.

Επίσης έκρινε ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» 14 συνταγματάρχες Όπλων και 8 συνταγματάρχες Σωμάτων, καθώς και 1 συνταγματάρχη Σωμάτων Ελαφράς Υπηρεσίας.

Ακόμα, στο πλαίσιο των ετήσεων κρίσεων , το ΑΣΣ έκρινε «προακτέους κατ’ εκλογή» 42 συνταγματάρχες Όπλων, 7 συνταγματάρχες Σωμάτων και 1 συνταγματάρχη Οικονομικού, ενώ έκρινε «διατηρητέους στον αυτό βαθμό» 24 συνταγματάρχες Όπλων, 3 συνταγματάρχες Σωμάτων, 6 συνταγματάρχες Οικονομικού, ενώ έκρινε 1 συνταγματάρχη Όπλων ως «ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του».

Λόγω του πλήθους των ονομάτων οι πλήρεις πίνακες αυτών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Στρατού Ξηράς www.army.gr.

Πηγη: parapolitika.gr