Υπουργείο Παιδείας: Ανακοίνωσε τον καθορισμό 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών (Πίνακες)

Διορίζονται κατά το τρέχον έτος

Τον καθορισμό των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται, ανακοινώνει επίσημα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Δείτε τους πίνακες:

Διορισμοί σε πρωτοβάθμια

Διορισμοί σε πρωτοβάθμια