Σεντένο μετά το Eurogroup: Η Ελλάδα θα κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ

Σειρά διευκολύνσεων για τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό αποφάσισε το Eurogroup που συνεδρίασε τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ως προς την ελληνική οικονομία, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως η Ελλάδα θα κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας.

Ο κ. Σεντένο επεσήμανε πως το Eurogroup θα στηρίξει τους πολίτες της Ευρωζώνης και τις οικονομίες των κρατών – μελών.

Η απόφαση του Eurogroup – Ανεπίσημη μετάφραση:

Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης στις 10 Μαρτίου 2020 μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και του προέδρου της ΕΚΤ, του προέδρου της Ευρωομάδας και του Ύπατου Εκπροσώπου, η Eurogroup πραγματοποίησε σήμερα σε βάθος συζήτηση, μαζί με μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, ανταποκρίνονται στην έκτακτη ανθρώπινη και οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό.

Η Ευρωομάδα εξέφρασε τη συμπάθειά της και την αλληλεγγύη της προς τους πολίτες και τα κράτη μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση αυτή και την ευγνωμοσύνη της προς όσους διακινδυνεύουν τη δική τους υγεία για να σώσουν ζωές. Η Ευρωομάδα παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συντονίζεται για να δώσει μια ισχυρή ανταπόκριση οικονομικής πολιτικής στην εξαιρετική κατάσταση. Οι δεσμεύσεις μας από σήμερα αντικατοπτρίζουν την αποφασιστική μας αποφασιστικότητα να κάνουμε ό,

Σήμερα, επικροτήσαμε όλα τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως εκείνα που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγείας και τα συστήματα πολιτικής προστασίας θα προβλέπονται επαρκώς για να περιλάβουν και να θεραπεύσουν την ασθένεια, να διαφυλάξουν την ευημερία των πολιτών μας και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και των εργαζομένων που πλήττονται ιδιαίτερα.

Αντιμέτωποι με αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, συμφωνήσαμε ότι απαιτείται άμεση, φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική απάντηση. Αποφασίσαμε να δράσουμε και θα ανταποκριθούμε με ταχύτητα και ευελιξία στις εξελίξεις καθώς ξετυλίγονται. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για τον περιορισμό των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της επιδημίας COVID-19. Ως εκ τούτου, καταρτίσαμε ένα πρώτο σύνολο εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων, καθορίζοντας παράλληλα ένα πλαίσιο για περαιτέρω ενέργειες ώστε να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις και να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η συνολική δημοσιονομική στήριξη στην οικονομία θα είναι πολύ σημαντική. Έχουμε μέχρι στιγμής αποφασίσει δημοσιονομικά μέτρα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, για το 2020 για την υποστήριξη της οικονομίας, πέραν του αντίκτυπου των αυτόματων σταθεροποιητών, οι οποίοι πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως. Έχουμε μέχρι στιγμής δεσμευτεί να παράσχουμε διευκολύνσεις ρευστότητας ύψους τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ, οι οποίες συνίστανται σε συστήματα δημόσιας εγγύησης και αναβαλλόμενες φορολογικές πληρωμές. Αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτεροι.

Τα ακόλουθα μέτρα αποτελούν μέρος των συντονισμένων μας απαντήσεων για την προστασία των οικονομιών μας:

Όλες οι εθνικές αρχές θα επιτρέψουν τη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών και, επιπλέον, θα εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι θα αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες του COVID-19 και ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τα οικονομικά και κοινωνικά μας επιτεύγματα. Στο βαθμό που απαιτείται από την εξέλιξη της κατάστασης σε κάθε χώρα, θα εφαρμόσουν προσωρινά μέτρα όπως:

Άμεσες δημοσιονομικές δαπάνες με στόχο τη συγκράτηση και τη θεραπεία της νόσου. Θα διατεθούν επαρκείς πόροι στους τομείς της υγείας μας και στα συστήματα πολιτικής προστασίας.

Η στήριξη της ρευστότητας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές και έλλειψη ρευστότητας, ιδίως οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις σε τομείς και περιφέρειες που πλήττονται σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και του τουρισμού, μπορεί να περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα, δημόσιες εγγυήσεις για να βοηθήσουν τις εταιρείες να δανειστούν, συμβάσεις προμηθειών ·

Στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται από την αποφυγή της απασχόλησης και των απωλειών εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης στήριξης της εργασίας, της επέκτασης των επιδομάτων ασθενείας και των επιδομάτων ανεργίας και της αναβολής πληρωμής του φόρου εισοδήματος

Οι συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμπληρώσουν τα εθνικά μέτρα:

Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για μια πρωτοβουλία το επενδυτικού Ταμείου για τον κορωνοϊό που αφορά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τις αγορές εργασίας και άλλα ευάλωτα τμήματα των οικονομιών μας και να διαθέσει επιπλέον 28 δισ. ευρώ. Συμφωνήσαμε με την ανάγκη να υλοποιήσουμε τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές το συντομότερο δυνατό.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής και της ΕΤΕπ να κινητοποιήσουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για 100.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, υποστηριζόμενες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με την ενίσχυση προγραμμάτων για την εγγύηση τραπεζικών πιστώσεων προς τις ΜΜΕ. Υποστηρίζουμε επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής και ΕΤΕπ να αυξήσουν το ποσό αυτό έως και 20 δισ. ευρώ, το οποίο θα φτάσει σε άλλες 150.000 επιχειρήσεις. Χαιρετίζουμε επίσης τις τρέχουσες εργασίες για τη διάθεση περαιτέρω πόρων όσο το δυνατόν ταχύτερα και τη βελτίωση της ευελιξίας των μοχλευμένων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ να αποδεσμεύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για δικό τους λογαριασμό και να επιταχύνει την ανάπτυξη άλλων 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Καλούμε την ΕΤΕπ να ενισχύσει και να επιταχύνει περαιτέρω τον αντίκτυπο των διαθέσιμων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με τις εθνικές τράπεζες ανάπτυξης.

Θα κάνουμε ό, τι χρειάζεται περαιτέρω συντονισμένη και αποφασιστική δράση πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών μέτρων, για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης.