Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες: Δεσμεύσεις για την στήριξη των προσφυγικών κοινοτήτων

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ουσιαστικές δεσμεύσεις ευρείας κλίμακας για την στήριξη των προσφύγων και των κοινοτήτων όπου ζουν, αναλήφθηκαν στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, που ολοκληρώθηκε σήμερα στη Γενεύη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Συνολικά, πάνω από 770 δεσμεύσεις είχαν γίνει μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, από όλο το εύρος των εκπροσώπων στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, που συγκέντρωσε 3.000 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και πρόσφυγες, και 750 αντιπροσωπείες. Αυτές αφορούν τομείς που εκτείνονται από την απασχόληση μέχρι τις θέσεις για παιδιά πρόσφυγες στα σχολεία, τις νέες κυβερνητικές πολιτικές, τις λύσεις όπως η επανεγκατάσταση, την καθαρή ενέργεια, τις υποδομές και την αποτελεσματικότερη στήριξη για τις κοινότητες και τις χώρες υποδοχής.

Ουσιαστική στήριξη προήλθε από κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, προσφυγικές ομάδες, αθλητικές ενώσεις, θρησκευτικές ομάδες και τον ιδιωτικό τομέα, με την ανάπτυξη συνεργασιών να αποτελεί το κλειδί προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα για τους πρόσφυγες και τις χώρες υποδοχής, που συχνά έχουν ελλιπείς πόρους, αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία.

Αναμένεται να γίνουν περαιτέρω δεσμεύσεις στο άμεσο μέλλον, ενώ έχουν αναπτυχθεί δείκτες για να αξιολογηθεί η πρόοδος, για παράδειγμα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πρόσβασης στο σχολείο και μείωσης των επιπέδων φτώχειας. Μια συνάντηση αποτίμησης της προόδου θα λάβει χώρα σε δύο χρόνια.

«H δημόσια υποστήριξη για το άσυλο έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κοινότητες που φιλοξενούν πρόσφυγες νιώθουν καταβεβλημένες ή ξεχασμένες», επισημαίνει στην ανακοίνωση ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Φιλίππο Γκράντι.

«Όμως οι προσφυγικές καταστάσεις γίνονται «κρίσεις» μόνο όταν τις αφήνουμε να εξελιχθούν έτσι, όταν ο τρόπος σκέψης είναι βραχυπρόθεσμος, όταν δεν υπάρχει σχεδιασμός ή συνεργασία διατομεακά και όταν παραμελούνται οι κοινότητες όπου φτάνουν οι πρόσφυγες. Σε αυτό το Φόρουμ, είδαμε μια αποφασιστική στροφή προς μια πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση».

Ενδεικτικά, ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας δεσμεύτηκε να διαθέσει περισσότερα από 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής, για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης προέβη σε μια αντίστοιχη ανακοίνωση για το ποσό του ενός δισ. δολαρίων. Επιπλέον δεσμεύσεις για οικονομική στήριξη για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους προήλθαν από ένα ευρύ φάσμα κρατών και φορέων για ποσό το οποίο ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Εκπαίδευση, απασχόληση, ενέργεια και υποδομές, καταμερισμός της ευθύνης, προστασία και εξεύρεση λύσεων, όπως η επανεγκατάσταση ήταν οι έξι βασικοί τομείς που επικεντρώθηκε το Φόρουμ.

Οι περισσότερες δεσμεύσεις έγιναν στον τομέα της προστασίας, που σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγονται αλλαγές στο νομικό περιβάλλον και στις πολιτικές για την προώθηση της ένταξης και στην εκπαίδευση, με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες για δυνητικά πολύ περισσότερα παιδιά πρόσφυγες να πάνε στο σχολείο και να βελτιώσουν τις προοπτικές στη ζωή τους.

Το Φόρουμ αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες το οποίο επιβεβαιώθηκε από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, τον Δεκέμβριο του 2018. Σύμφωνα με αυτό, το Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι το επόμενο Φόρουμ είναι προγραμματισμένο για το τέλος του 2023.