«Όχι» από τη Γερμανία στο Ευρωομόλογο

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ