Μέσω τηλεδιάσκεψης το Εurogroup στις 5 Οκτωβρίου

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Eurogroup στις 5 Οκτωβρίου – Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν.

 

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν αφορούν τις προτεραιότητες για τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη, την επιλογή του αντικαταστάτη του Ιβ Μερς στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και τη στήριξη της Ελλάδας, όπως ανέφερε στον λογαριασμό της στο Τwitter η εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.