ΕΚΤ: Δεκτά θα γίνονται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ WAIVER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Την εξαίρεση (waiver) των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα χρεόγραφα που εκδίδει η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε και τυπικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάτι που σημαίνει ότι πλέον θα αγοράζει και ελληνικά ομόλογα.

Η άρση του waiver για τους ελληνικούς τίτλους είχε προαναγγελθεί στην ανακοίνωση του προγράμματος μαμούθ» αγορά τίτλων έως και 750 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Πρόκειται για μια απόφαση που θα ευνοήσει σημαντικά τη χώρα μας καθώς οι εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για δυνατότητα αγοράς έως και 15 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ αναφέρει ότι η Τράπεζα:

– Yιοθετεί ένα πρωτοφανές σύνολο μέτρων για να διασφαλιστεί η άμβλυνση των αυστηρότερων οικονομικών συνθηκών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

– Αυξάνει προσωρινά την ανοχή του κινδύνου του Ευρωσυστήματος για τη στήριξη της πίστωσης στην οικονομία.

– Διευκολύνει τους όρους για τη χρήση των δανειακών απαιτήσεων ως εξασφάλιση.

– Υιοθετεί μια γενική μείωση των περικοπών αποτίμησης των  ενεχύρων.

– Αποδέχεται  των ελληνικών ομολόγων σαν collateral σε πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

– Θα αξιολογήσει περαιτέρω μέτρα για την προσωρινή άμβλυνση των επιπτώσεων στη διαθεσιμότητα των ενεχύρων των αντισυμβαλλομένων από τις υποβαθμίσεις των αξιολογήσεων.