Κατηγορία

Συμφωνούμε/Διαφωνούμε

Η καθολική προσχολική αγωγή δεν είναι ο μόνος δρόμος προς τη σχολική ετοιμότητα

Τα εκατομμύρια των τετράχρονων παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση αξίζουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των σχολείων και των οικογενειών για να τα βοηθήσουν να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν