Κλιματική αλλαγή – ΕΕ: Εγκρίθηκε μεταρρύθμιση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα…

Το κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία μια συμφωνία που είχε συμφωνηθεί πέρυσι από διαπραγματευτές χωρών της ΕΕ και του κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της αγοράς άνθρακα