Από το Φθινόπωρο οι μεταβιβάσεις ακινήτων με ένα «κλικ» – Ολόκληρη η διαδικασία (Βίντεο TL)

Αλλάζει εκ βάθρων η διαδικασία στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με τους ιδιοκτήτες αλλά και τους αγοραστές να χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά της ώρας για να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία

Αλλάζει εκ βάθρων η διαδικασία στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με τους ιδιοκτήτες αλλά και τους αγοραστές να χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά της ώρας για να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.

 

 

Δημιουργείται ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω του gov.gr με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συνδέεται με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του ΤΕΕ και του «Ελληνικού Κτηματολογίου», από τα οποία θα αντλεί πληροφορίες και έγγραφα

 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα

 

Συγκεκριμένα, η αγοραπωλησία ενός ακινήτου ολοκληρώνεται σε 9 ψηφιακά βήματα:

  1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή
  2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
  3. Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
  4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
  5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης
  6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
  7. Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου
  8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή
  9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty