Υπουργείο Παιδείας: Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί – Λεπτομερώς οι 6 βασικοί άξονες

Συνολικά 2.273.472 παιδιά και νέοι φοιτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για ζητήματα εκπαίδευσης και θρησκευμάτων και παρουσίασε τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού έργου στον τομέα της Παιδείας.

Η κυρία Κεραμέως ανέδειξε την προσπάθεια για συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και για εξασφάλιση περισσότερων και πιο ποιοτικών εφοδίων στις νέες και τους νέους.

Συνολικά 2.273.472 παιδιά και νέοι φοιτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 1.341.985 μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 197.284 μαθητές, σπουδαστές και καταρτιζόμενοι σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενω 673.034 προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές πανεπιστημίου.

Οι βασικοί άξονες

  • Αποκατάσταση της εκπαίδευσης ως ενός πραγματικά δωρεάν αγαθού για όλους.
  • Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών επιλογών.
  • Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.
  • Αναβάθμιση ποιότητας, αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας δομών εκπαίδευσης.
  • Βελτίωση εκπαιδευτικών υποδομών και εξοπλισμού.
  • Απλοποίηση διαδικασιών. Μείωση γραφειοκρατίας και συγκεντρωτισμού.