Την ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης στο ΣΕΒ

ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο του ΣΕΒ με θέμα την 4η βιομηχανική επανάσταση, χαρακτήρισε το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας απαραίτητο και δεσμεύτηκε ότι θα δοθούν από την κυβέρνηση όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να επενδύσουν.

«Έχουμε έρθει για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Θα θέσουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής μας στους πολίτες στο τέλος της τετραετίας διεκδικώντας την επανεκλογή μας στο τέλος του 2023» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «τα χρόνια της κρίσης οι ελληνικές επιχειρήσεις που άντεξαν έγιναν πολύ καλύτερες. Προσαρμόστηκαν σε μία κρίση που συρρίκνωσε την ελληνική αγορά και άρα αναγκάστηκαν να στραφούν περισσότερο στις εξαγωγές και να γίνουν ανταγωνιστικές. Για αυτό έχουμε και μία βάση επιχειρήσεων πάνω στις οποίες μπορούμε να πατήσουμε για να κάνουμε το επόμενο μεγάλο άλμα. Η Ελλάδα έχει μία σειρά από μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να χαράξουν το δικό της δρόμο. Παρακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών για να πάρουμε ιδέες».

Προς αυτή την κατεύθυνση ο κ. Μητσοτάκης έφερε ως παράδειγμα τη Βρετανία και τις πολιτικές της κυβέρνησής του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ συμπλήρωσε ότι «έχουμε δουλέψει πολύ με την Εσθονία στα ζητήματα της ψηφιακής ταυτότητας. Ένα έργο που θα προκηρυχθεί ακόμα και πριν το τέλος του έτους. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μας επιτρέπουν να χαράξουμε ένα δικό μας δρόμο, ο οποίος δε μπορεί σε καμία περίπτωση να παραγνωρίζει δύο κεντρικές σταθερές. Το ψηφιακό μετασχηματισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί οι δύο πυλώνες πρέπει να είναι στο κέντρο κάθε αναπτυξιακής πολιτικής».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε στη ρητορική του τη «συμφωνία αλήθειας» με τους επιχειρηματίες και τους κάλεσε να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό.

«Είχα πει προεκλογικά και τηρώ τις δεσμεύσεις μου ότι πρέπει να συνάψουμε μία συμφωνία αλήθειας. Μειώνουμε φόρους, απλοποιούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα μειώσουμε το 2020 την επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία, ξεκινώντας με την εισφορά αλληλεγγύης και την πρώτη φάση μείωσης των εργοδοτικών εισφορών. Και βέβαια βοηθούμε και στη ρευστότητα κάνοντας παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα, όπως το πρόγραμμα «Ηρακλής» και αξιοποιώντας καλύτερα τους πόρους του υφιστάμενου ΕΣΠΑ και τους καινούργιους προγραμματικής περιόδου» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα όμως κάλεσε τους επιχειρηματίες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σημειώνοντας: «θα πω κάτι το οποίο δεν το είχα εντάξει στο προεκλογικό μου λεξιλόγιο πολύ έντονα και αυτό αφορά στις δικές σας υποχρεώσεις ως επιχειρηματίες. Πρέπει να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και αν δεν μπορούν να μεγαλώσουν μόνες τους πρέπει να μεγαλώσουν με συγχωνεύσεις. Είναι επιβεβλημένο να επενδύσετε σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο μετασχηματισμός χρειάζεται ανθρώπους και εξειδικευμένο προσωπικό που κοστίζει σε μία επιχείρηση. Είναι μία επένδυση που πρέπει να γίνει. Αυτές οι υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που απορρέουν από μία άλλη κουλτούρα για το πώς θα προσαρμοστείτε σε αυτά τα δεδομένα. Σίγουρα θα δώσουμε πρόσθετα φορολογικά κίνητρα. Μπορούμε να δούμε το ζήτημα των υπεραποσβέσεων με μία πιο τολμηρή θεώρηση», ανέφερε και έφερε στο προσκήνιο το δίπτυχο «καλύτερη φορολόγηση-μικρότερες εισφορές» για τη μισθωτή εργασία.