Σταϊκούρας: Προτεραιότητα η ενίσχυση της άμυνας της χώρας

Μιλώντας στην ημερίδα «Συνεργασία της ΕΑΒ με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα: Αναγκαίος όρος για Ισχυρή Ελλάδα»

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τη σημαντική ενίσχυση της άμυνας της χώρας, μέσω της αύξησης της συμβολής του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αυτή την – εθνικής σημασίας – καίρια ανάγκη, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

 

Αυτό ανέφερε στην ημερίδα «Συνεργασία της ΕΑΒ με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα: Αναγκαίος όρος για Ισχυρή Ελλάδα», προσθέτοντας πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει δράσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των παραγωγικών δυνάμεων που διαθέτει η πατρίδα μας στην αμυντική βιομηχανία.

Αρχικά, όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, η μεταναστευτική κρίση και οι γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε – με αυξημένη, κατά διαστήματα, ένταση – στη στενή και ευρύτερη περιοχή μας, η πανδημία και, εν συνεχεία οι μεγάλες, πολυεπίπεδες παγκόσμιες αναταράξεις που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής μας και αποδεικνύουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την παραπάνω κατεύθυνση, με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, ανέφερε ο Χρ. Σταϊκούρας.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράσεις σε τρία επίπεδα:

1ον. Σημαντική ενίσχυση της άμυνας της χώρας, μέσω της αύξησης της συμβολής του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αυτή την – εθνικής σημασίας – καίρια ανάγκη.

2ον. Βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των παραγωγικών δυνάμεων που διαθέτει η πατρίδα μας στην αμυντική βιομηχανία.

3ον. Ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στο συγκεκριμένο πεδίο, μέσα από διαφανείς και παραγωγικές συνεργασίες των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, με την αμυντική βιομηχανία.