Η ημερομηνία της 6ης Μαρτίου, η πιθανότητα για Απρίλιο και οι εκλογές

Σύµφωνα µε την πηγή µου, αυτή την ηµέρα θα επιλέξει ο πρωθυπουργός για να προκηρύξει τις εκλογές,

Σηµειώστε στο ηµερολόγιό σας µια ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 6 Μαρτίου!

Σύµφωνα µε την πηγή µου, αυτή την ηµέρα θα επιλέξει ο πρωθυπουργός για να προκηρύξει τις εκλογές, είτε αυτές διεξαχθούν στις 2 είτε στις 9 Απριλίου.

Ούτως ή άλλως, είµαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, οπότε… µην αγχώνεστε.

Δημοσιεύτηκε στο Secret των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στις 21/1