Ο Δ. Διονύσου θα συνεργαστεί με το ΕΚΠΑ για μία «Έξυπνη Πόλη»

ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Υπέγραψαν συμφωνία.

 

 

Ενα μνημόνιο συνεργασίας, που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων «Εξυπνων πόλεων-Smart Cities», υπέγραψε ο Δήμος Διονύσου με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EKΠA).

 

 

Ο δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης και η αναπληρώτρια καθηγήτρια και αναπληρώτρια πρόεδρος του Tμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου, Αθανασία Αλωνιστιώτη, επικύρωσαν τη συνεργασία των δύο πλευρών, που προβλέπει μεταξύ άλλων τον συντονισμό των αναπτυξιακών και ερευνητικών δράσεων του Δήμου και του ΕΚΠΑ, αναφορικά με την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart Cities», την από κοινού υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης των κοινών αναπτυξιακών/ερευνητικών δράσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ και της χώρας, τη δημιουργία κοινών διαμοιραζόμενων υποδομών για την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών «Εξυπνων πόλεων – Smart Cities», την εκπαιδευτική συνεργασία όπου απαιτείται, τον συντονισμό των δράσεων γύρω από θέματα διάδοσης και εκλαΐκευσης των τεχνολογιών και των αποτελεσμάτων τους στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την από κοινού συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή άλλες συναφείς εκδηλώσεις κ.λπ.

 

 

Τι αφορά το μνημόνιο μεταξύ ΕΚΠΑ και Δήμου Διονύσου

 

«Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διονύσου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπογραμμίζει με έμφαση τη σταθερή απόφασή μας να μετατρέψουμε την περιοχή μας σε μία πραγματικά έξυπνη πόλη», δήλωσε ο κ. Καλαφατέλης και πρoσέθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την καθηγήτρια κ. Αλωνιστιώτη, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η κοινή μας προσπάθεια θα μπορέσει να καρποφορήσει στο μέλλον, για να φανούν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα».

 

 

Από τη δική της πλευρά η κ. Αλωνιστιώτη τόνισε μεταξύ άλλων: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας σηματοδοτεί για την ερευνητική μας ομάδα, την ευκαιρία να προσφέρουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις εφαρμογές “Εξυπνων Πόλεων” της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στις οποίες είχαμε σημαντική συμμετοχή στην ανάπτυξη τους μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στον Δήμο Διονύσου να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για μια βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη της περιοχής. Πέρα από τη μελέτη και υποστήριξη της υλοποίησης ενός συνεκτικού σχεδίου ανάπτυξης εφαρμογών και υποδομών για “Εξυπνες Πόλεις”, με ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων, ευάλωτων ομάδων, έξυπνων εφαρμογών και υποδομών αλληλεπίδρασης πολιτών, βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης, κινητικότητας κ.ά., θα εργαστούμε και προς την κατεύθυνση ένταξης του Δήμου Διονύσου σε δράσεις διασυνδεδεμένων “Εξυπνων Πόλεων”, που είναι αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη η νέα μεγάλη πρόκληση».