Νέα Δημοκρατία: Αυτοί είναι οι νέοι επικεφαλής των θεματικών τομέων

Οι Θεματικοί Τομείς της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν με αρμοδιότητα την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και την κατάρτιση προτάσεων ανά τομέα ευθύνης