Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των Σχεδίων Βελτίωσης για καλλιέργειες από την Περιφέρεια Αττικής

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Αττικής ανάρτησε πρώτη τα αποτελέσματα για τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Σε αυτήν περιλαμβάνονται 82 επιλέξιμες αιτήσεις, οι οποίες και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης της Περιφέρειας, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 5.518.977,32 ευρώ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, δήλωσε σχετικά ότι τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν βασικό επενδυτικό μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σε συνδυασμό με τα δύο, μοναδικά στο είδος τους, χρηματοδοτικά εργαλεία που συγκρότησε το υπουργείο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανοίγουν τον δρόμο για την ανάταξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις, η δημόσια δαπάνη του μέτρου αυξήθηκε από τα 316 εκατομμύρια ευρώ στα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι επί των αποτελεσμάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός ενός μηνός.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Ήδη, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των γνωμοδοτικών επιτροπών για 7.744 αιτήσεις, ενώ έχει τεθεί ο στόχος της έκδοσης των αποφάσεων ένταξης έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2020.