Αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ για την υπόθεση Θάνου

«Κομβικά πρόσωπα» σε πολιτικές θέσεις της προηγούμενης κυβέρνηση

«Κομβικά πρόσωπα» σε πολιτικές θέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν η Βασιλική Θάνου και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ορίσθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ο συνήγορος του Δημοσίου στην Ολομέλεια του ΣτΕ που συνεδρίασε επί των αιτήσεων ακύρωσης της απόφασης να αντικατασταθούν.

Από την πλευρά τους οι συνήγοροι των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανέφεραν πως 5 από τα παλαιά μέλη είχαν σχέση με τον πολιτικό χώρο ως σύμβουλοι υπουργών, γεγονός που αντίκειται στα καθήκοντά τους στην Επιτροπή.

Παράλληλα, τόνισαν πως τίθεται και θέμα ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και διαφάνειας καθώς πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα ως σύμβουλοι υπουργών δεν μπορούν να εκπροσωπούν τη συγκεκριμένη ανεξάρτητη Αρχή.

Η Ολομέλεια επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της επί των αιτήσεων που έχουν καταθέσει η πρώην πρόεδρος κυρία Θάνου και άλλα 3 μέλη της παλαιάς Επιτροπής και συγκεκριμένα η τέως αντιπρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής ‘Αννα Νάκου, και τα μέλη Νικόλαος Ζευγώλης και Ιωάννης Παύλοβιτς.

Στις αιτήσεις τους ζητούσαν τόσο την ακύρωση της απόφασης απομάκρυνσης τους, όσο και εκείνης με την οποία τοποθετήθηκαν νέα πρόσωπα στις θέσεις τους. Στα επιχειρήματά της η κυρία Θάνου ισχυρίζεται πως «η πρόωρη και αιφνιδιαστική παύση της θητείας των μελών της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού συνιστά παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου και των Συνταγματικών κανόνων».

Οι δικηγόροι της Βασιλικής Θάνου και των άλλων μελών της παλαιάς Επιτροπής Ανταγωνισμού επανέλαβαν ότι πρόκειται για φωτογραφική διάταξη και ζήτησαν ακόμη και να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί δύο απορριπτικές αποφάσεις του ΣτΕ έναντι των αιτήσεων της Βασιλικής Θάνου και των άλλων 3 μελών της Επιτροπής για αναστολή της απομάκρυνσής τους από τα καθήκοντά τους. Οι προσφεύγοντες αιτούνταν να «παγώσει» η έκπτωσή τους από τα αξιώματά τους με το σκεπτικό πως η θέσπιση ασυμβίβαστου παραβιάζει σειρά διατάξεων της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας.

Τον Αύγουστο του 2018 απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής ώστε να παραμείνουν προσωρινά στις θέσεις τους. Ακολούθησε στις αρχές Σεπτεμβρίου το δεύτερο «μπλόκο» του ΣτΕ που απέρριψε την αίτηση αναστολής της απόφασης απομάκρυνσης.

Όπως αναφερόταν στο σκεπτικό της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου: «Οι ισχυρισμοί των αιτούντων ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τη συνέχιση της εύρυθμης, αδιάλειπτης και ομαλής λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πέραν του ότι προβάλλονται εκ συμφέροντος τρίτου, κρίθηκαν απορριπτέοι, διότι αφενός η ύπαρξη πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων αποτελεί συνήθη κατάσταση και δεν συνιστά εξαιρετικό λόγο για τη χορήγηση αναστολής, αφετέρου είναι και αναπόδεικτοι, διότι δεν προσδιορίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία οι επείγουσες και ιδιαιτέρως σοβαρές εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες κινδυνεύουν να καθυστερήσουν υπερβολική ή να παραγραφούν, ενώ εξάλλου ήδη έχουν διορισθεί και νέα μέλη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα οποία οφείλουν κατά νόμο να αντιμετωπίσουν τις εκκρεμότητες αυτές».

Παράλληλα η Βασιλική Θάνου τον Αύγουστο έστειλε επιστολές προς την Ευρωπαία επίτροπο Μαργκρέτε Βεστάγκερ αλλά και τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ενώ σε ανάλογη κίνηση για την υποστήριξή της είχαν προχωρήσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Δημήτρης Παπαδημούλης και ο Γιάννης Δραγασάκης. Οι απαντήσεις πάντως έδιναν στην κυβέρνηση το δικαίωμα να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια και κυρίως να βεβαιώνεται η ανεξαρτησία της Επιτροπής.