Τα γαλλικά συνδικάτα αντιμετωπίζουν κρίσιμη δοκιμασία στην αναμέτρηση με τον Μακρόν για τις…

Στη Γαλλία, το εύρος και η δυναμική των διαδηλώσεων στους δρόμους έχουν συχνά αποδειχθεί καθοριστικές για τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των προηγούμενων προέδρων