Ξεκινούν οι πληρωμές για το Power Pass – Ανοίγει το Fuel Pass 2

Ξεκινούν εντός της εβδομάδας

Εντός της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές για το Power Pass από το οικονομικό επιτελείο, το οποίο θα πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά που τους αναλογούν και τα οποία ξεκινούν από τα 18 και φτάνουν έως και τα 600 ευρώ.

 

 

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιβάρυνση από την αύξηση του τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος αφού αφαιρεθεί το άθροισμα των εκπτώσεων που έλαβαν τα νοικοκυριά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο από το κράτος και τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας