Τράπεζα της Ελλάδας: Πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα 1,76 δισ. ευρώ στο 7μηνο

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 30,203 δισ. ευρώ, από 24,111 δισ. ευρώ πέρυσι

Έλλειμμα 708 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, από έλλειμμα 10 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το ταμειακό έλλειμμα έφτασε στα 1,76 δισ., σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Πιο συγκεκριμένα, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου παρουσίασε έλλειμμα 6,090 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 13,078 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 30,203 δισ. ευρώ, από 24,111 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34,906 δισ. ευρώ, από 35,999 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021.