Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 357 δισ. το πρώτο τρίμηνο

Με βάση τα στοιχεία, το πρωτογενές έλλειμμα στα τέλη του πρώτου τριμήνου, κατά ESA, ήταν στα 1,94 δισ. ευρώ

Ίλιγγος από το δημόσιο χρέος που έχει πάρει την ανιούσα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό η ΕΛΣΤΑΤ, ανέβηκε στα 357 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2022 ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2021 διαμορφωνόταν στα 353,38 δισ. ευρώ.

 

Με βάση τα στοιχεία, το πρωτογενές έλλειμμα στα τέλη του πρώτου τριμήνου, κατά ESA, ήταν στα 1,94 δισ. ευρώ. Στα τέλη του 2020 είχε ανέλθει στα 341 δισ. ευρώ. (206,3% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις αναθεωρήσεις που έγιναν από την ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβριο, τα προηγούμενα έτη, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 179,5% του ΑΕΠ το 2017, σε 186,4% του ΑΕΠ το 2018 και σε 180,7% του ΑΕΠ το 2019.

Ενώ υπήρξε πλεόνασμα (αντί ελλείμματος) ύψους 0,6% του ΑΕΠ το 2017, ύψους 0,9% του ΑΕΠ το 2018 και ύψους 1,1% του ΑΕΠ το 2019. Οι αναθεωρήσεις στο αποτέλεσμα των ετών 2017- 2020 οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μεθοδολογικές αλλαγές στην ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών και στην αναθεώρηση του ΑΕΠ. Η μεταβολή του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται αποκλειστικά στην αναθεώρηση του ΑΕΠ.