Τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την προστασία της α’ κατοικίας έχουν ξεκινήσει 38.073 χρήστες

προστασία της πρώτης κατοικίας, ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων

Στην πλατφόρμα έχουν εισέλθει και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 57.166 χρήστες

Ολοκληρώθηκε η 25η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 38.073 χρήστες.

Αθροιστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2019:

Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 57.166 χρήστες.

Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 38.073 χρήστες.

Έχουν υποβληθεί 1.249 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

Έχουν δοθεί 315 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

Έχουν ήδη αποδεχθεί 84 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 41 πολίτες.